Dược liệu quý

Dược liệu quý

Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm trong chi ...

Thảo dược dưỡng sinh

Thảo dược dưỡng sinh

Thảo dược dưỡng sinh

Sâm

Cây Lá Neem

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Thài Lài

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Chỉ Xác

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Cây Ngũ Trảo

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Cây Xô Thơm

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Xích Đồng Nam

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Sâm Núi Đá

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Sâm Tiến Vua

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Cát Sâm

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Sâm Quy Đá

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rễ cây Hồng Quân

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Cây lưỡi đồng

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ