Dược liệu quý

Dược liệu quý

Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm trong chi ...

Thảo dược dưỡng sinh

Thảo dược dưỡng sinh

Thảo dược dưỡng sinh

Rượu

Rượu Lam Kim Tuyến

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Nấm Linh Chi

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Đẳng Sâm

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Nấm Ngọc Cẩu

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Dâm Dương Hoắc

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Sâu chít

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Táo Mèo

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Sâm Cau

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Chuối Hột

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Sâm Ngọc Linh

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Sâm Hàn Quốc

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ

Rượu Ba Kích

Nhận hàng tại cửa hàng
Liên Hệ